TV& VIDEO

sản xuất vụ Đông Xuân

Chuẩn bị nước sản xuất vụ Đông Xuân

Chuẩn bị nước sản xuất vụ Đông Xuân

VTV.vn - Ngày 11/2, bà con ở nhiều vùng ruộng đồng thôn quê các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã ra đồng kiểm tra nước, mạ để chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2016.