TV& VIDEO

sáng chế của nông dân

Vì sao khó thương mại hóa các sáng chế của người nông dân?

Vì sao khó thương mại hóa các sáng chế của người nông dân?

VTV.vn - Việc thương mại hóa các sáng chế hữu dụng của nông dân cho ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do các bất cập về pháp lý trong thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ.