sáng kiến giải pháp

Sáng kiến giải pháp: Chương trình khẳng định khả năng sáng tạo của người Việt

Sáng kiến giải pháp: Chương trình khẳng định khả năng sáng tạo của người Việt

VTV.vn - Sau 4 tháng lên sóng trở lại, Sáng kiến giải pháp đã tiếp tục khẳng định sự sáng tạo vô hạn của các nhà sáng chế Việt trong cuộc sống.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive