TV& VIDEO

sáng kiến giải pháp

Sáng kiến giải pháp: Chương trình khẳng định khả năng sáng tạo của người Việt

Sáng kiến giải pháp: Chương trình khẳng định khả năng sáng tạo của người Việt

VTV.vn - Sau 4 tháng lên sóng trở lại, Sáng kiến giải pháp đã tiếp tục khẳng định sự sáng tạo vô hạn của các nhà sáng chế Việt trong cuộc sống.