TV& VIDEO

sáng tác âm nhạc

“Rừng hát” - Tuyển tập đồ sộ của cố nhạc sĩ Minh Phương

“Rừng hát” - Tuyển tập đồ sộ của cố nhạc sĩ Minh Phương

VTV.vn - Tuyển tập "Rừng hát" là những sáng tác âm nhạc, sân khấu và nghiên cứu văn học nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ dân gian của cố nhạc sĩ Minh Phương.