TV& VIDEO

sao lãng

Thêm một phóng viên MSNBC mất việc vì vạ miệng

Thêm một phóng viên MSNBC mất việc vì vạ miệng

 Martin Bashir, chủ xị của chương trình chuyên bình luận về các sự kiện chính trường, đã phải rời khỏi MSNBC sau khi có lời bình luận thô tục trên sóng về bà Sarah Palin.