TV& VIDEO

sắp chết

Người tị nạn Syria chật vật ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người tị nạn Syria chật vật ở Thổ Nhĩ Kỳ

 Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người tị nạn Syria đang tìm cách thoát khỏi đất nước này vì thất nghiệp và gánh nặng “cơm áo gạo tiền”.