TV& VIDEO

sập hầm thủy điện Đạ Dâng

20h10 ngày 6/2: 82h ở Đạ Dâng – Cái nhìn toàn cảnh sập hầm thủy điện Đạ Dâng

20h10 ngày 6/2: 82h ở Đạ Dâng – Cái nhìn toàn cảnh sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Với “82h ở Đạ Dâng”, khán giả sẽ được nhìn lại toàn bộ sự kiện vụ sập hầm chấn động của năm 2014 – vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng. Bộ phim sẽ lên sóng vào 20h10’ ngày 6/2.