TV& VIDEO

sập nhà nổi

Nghiêm cấm dùng phao xốp làm công trình nổi tại Vịnh Hạ Long

Nghiêm cấm dùng phao xốp làm công trình nổi tại Vịnh Hạ Long

VTV.vn - UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các tổ chức, cá nhân có sử dụng các công trình nổi trên Vịnh Hạ Long không được sử dụng phao xốp làm bệ nổi cho công trình.