TV& VIDEO

Sạt đê biển

Sạt đê biển nghiêm trọng tại Thanh Hóa

Sạt đê biển nghiêm trọng tại Thanh Hóa

VTV.vn - Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, diễn biến bất thường, khiến tình trạng nước biển xâm thực ngày càng mạnh hơn ở nhiều địa phương.