TV& VIDEO

sạt lở liên tiếp

Người dân Hậu Giang gặp khó do sạt lở liên tiếp

Người dân Hậu Giang gặp khó do sạt lở liên tiếp

VTV.vn - Hơn 1 tuần qua, các vụ sạt lở liên tiếp tại tỉnh Hậu Giang đã làm đứt đoạn giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và tính mạng của người dân.