TV& VIDEO

sắt Thạch Khê

Doanh nghiệp thép nội đối mặt với nguy cơ thiếu quặng sắt

Doanh nghiệp thép nội đối mặt với nguy cơ thiếu quặng sắt

VTV.vn - Theo tính toán của Hiệp hội Thép Việt Nam, từ 2016, mỗi năm ngành thép sẽ cần khoảng 20 triệu tấn quặng sắt. Tuy nhiên, lượng quặng trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 50%.