TV& VIDEO

sau chiến tranh

100 năm nữa, Việt Nam mới sạch bom mìn

100 năm nữa, Việt Nam mới sạch bom mìn

VTV.vn - Phải mất khoảng 100 năm nữa, Việt Nam mới có thể làm sạch hết số bom, mìn sót lại sau chiến tranh.