TV& VIDEO

Saudi Arabia cắt giảm lương

Saudi Arabia cắt giảm 20% lương bộ trưởng

Saudi Arabia cắt giảm 20% lương bộ trưởng

VTV.vn - Quốc vương Saudi Arabia Salman đã ra sắc lệnh cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng và giảm các khoản phụ cấp đối với các quan chức nhà nước.