say sưa

PV Lê Tuyển: Những đánh giá của người xem là động lực làm nghề

PV Lê Tuyển: Những đánh giá của người xem là động lực làm nghề

Lê Tuyển – phóng viên được biết đến qua phóng sự điều tra về nấm không rõ nguồn gốc trong siêu thị - nói điều anh thích nhất trong công việc của phóng viên truyền hình là “làm được những điều có ích cho người xem”.