TV& VIDEO

scooter

Thuế nhập khẩu nhiều loại ô tô ASEAN giảm 50%

Thuế nhập khẩu nhiều loại ô tô ASEAN giảm 50%

2014 là năm cuối cùng trong lộ trình cắt giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước ASEAN. Thuế nhập khẩu nhiều loại ô tô từ các nước ASEAN sẽ giảm về mức 50% kể từ ngày đầu tiên của năm  nay.