TV& VIDEO

SeABank

Ký kết hợp đồng tín dụng khai thác dầu khí 150 triệu USD

Ký kết hợp đồng tín dụng khai thác dầu khí 150 triệu USD

Hợp đồng tín dụng lên tới 150 triệu USD để đầu tư cho dự án khai thác dầu khí vừa được Vietcombank và Seabank ký kết với Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP).