sét đánh trúng

Đang dẫn chương trình, 1 biên tập viên Trung Quốc bị sét đánh

Đang dẫn chương trình, 1 biên tập viên Trung Quốc bị sét đánh

VTV.vn - Tại Trung Quốc, một biên tập viên thời tiết đã rất kém may mắn khi bị sét đánh trúng ngay khi đang đưa tin trực tiếp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive