TV& VIDEO

Set-top box

Sử dụng miễn phí biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam

Sử dụng miễn phí biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình tại Việt Nam Lê Nam Thắng cho biết biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam được sử dụng miễn phí trong hoạt động tuyên truyền, được công bố rộng rãi.