TV& VIDEO

siết chặt quản lý nhập cảnh

Thái Lan siết chặt quản lý nhập cảnh

Thái Lan siết chặt quản lý nhập cảnh

VTV.vn - Thái Lan sẽ siết chặt quản lý nhập cảnh, áp dụng những biện pháp mạnh tay hơn với người lưu trú bất hợp pháp.