TV& VIDEO

siêu nhanh

VIDEO: Tra cứu từ điển bằng cách chụp ảnh

VIDEO: Tra cứu từ điển bằng cách chụp ảnh

 Nếu gặp khó khăn trong việc tra cứu từ điển, trong việc dịch ngôn ngữ nước ngoài, giờ đây, bạn có thể sử dụng ngay chiếc điện thoại của mình, chụp ảnh đoạn ngôn ngữ cần dịch là bạn có được ý nghĩa của nó, đó là nhờ phần mềm có tên gọi SnapNSee.