TV& VIDEO

siêu rẻ

Talking Book - Máy tính “xóa mù chữ” siêu rẻ tại châu Phi

Talking Book - Máy tính “xóa mù chữ” siêu rẻ tại châu Phi

Một công ty đã phát triển chiếc máy tính không màn hình siêu rẻ, có độ bền cao để hỗ trợ việc phổ cập giáo dục tại các nước châu Phi.