TV& VIDEO

siêu thủ lĩnh 2014

Quảng Minh giành ngôi quán quân Siêu thủ lĩnh 2014

Quảng Minh giành ngôi quán quân Siêu thủ lĩnh 2014

Chàng Giám đốc trẻ với dự án Củi trấu - Quảng Minh đã giành ngôi vị quán quân Siêu thủ lĩnh 2014.