TV& VIDEO

Sinh đôi dính liền

Các cặp sinh đôi dính liền trên thế giới

Các cặp sinh đôi dính liền trên thế giới

VTV.vn - Trên thế giới không hiếm các cặp sinh đôi dính liền vẫn sống khỏe mạnh, thậm chí nổi tiếng và lập gia đình như người bình thường.