TV& VIDEO

sinh hoạt văn hóa

Thanh Hóa: Bảo tồn văn hóa với du lịch cộng đồng

Thanh Hóa: Bảo tồn văn hóa với du lịch cộng đồng

VTV.vn - Việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi đang được các địa phương hết sức quan tâm.