TV& VIDEO

sinh nhiệt

Nồi nấu ăn dùng nhiệt từ nam châm

Nồi nấu ăn dùng nhiệt từ nam châm

Một công ty của Anh đã giới thiệu loại nồi nấu ăn vận hành nhờ nguyên lý sinh nhiệt của nam châm.