sinh ra

TP.HCM: Hơn 43% mẫu thịt lợn tồn dư kháng sinh vượt ngưỡng

TP.HCM: Hơn 43% mẫu thịt lợn tồn dư kháng sinh vượt ngưỡng

Chi cục Thú y TP.HCM vừa phát hiện hơn 43% mẫu thịt heo có tồn dư kháng sinh Sulfadimidin vượt giới hạn cho phép.