TV& VIDEO

sinh viên ASEAN

Rất ít sinh viên ASEAN chọn các quốc gia trong khu vực để du học

Rất ít sinh viên ASEAN chọn các quốc gia trong khu vực để du học

VTV.vn - Theo thống kê năm 2013 của UNESCO, chỉ có 9% trong tổng số 220.000 sinh viên ASEAN chọn các quốc gia trong khu vực để du học.