TV& VIDEO

sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

Kết nối việc làm cho sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

Kết nối việc làm cho sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

VTV.vn - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vừa phối hợp với tỉnh Saitama tổ chức chương trình kết nối việc làm giữa doanh nghiệp địa phương với lưu học sinh Việt Nam.