TV& VIDEO

sistar

EXO, SHINEE, SISTAR sắp đến Hà Nội

EXO, SHINEE, SISTAR sắp đến Hà Nội

(VTV.vn) - EXO, SHINEE và SISTAR chỉ là 3 trong số những cái tên sắp sửa đổ bộ tới Hà Nội vào tháng 3 tới trong khuôn khổ tour diễn thế giới của chương trình Music Bank.