TV& VIDEO

SmartLink

Mất 30 triệu vì mất số ĐTDĐ

Mất 30 triệu vì mất số ĐTDĐ

 Gần đây, các diễn đàn mạng xôn xao thông tin một chủ tài khoản tại Ngân hàng Hàng hải bị ăn cắp 30 triệu đồng. Kẻ gian đã lấy tiền bằng cách lấy số điện thoại của chủ nhân để đánh cắp mã xác thực (OTP).