SMS

Ấn tượng VTV: Chính thức mở cổng bình chọn nhắn tin SMS

Ấn tượng VTV: Chính thức mở cổng bình chọn nhắn tin SMS

Kể từ hôm nay (15/8), khán giả sẽ có thêm một hình thức bình chọn cho các đề cử của giải thưởng Ấn tượng VTV mà mình yêu thích qua hình thức tin nhắn SMS.