TV& VIDEO

SNG

Hội nghị thượng đỉnh SNG tại Belarus ký nhiều văn kiện hợp tác

Hội nghị thượng đỉnh SNG tại Belarus ký nhiều văn kiện hợp tác

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đã ký kết một loạt văn kiện liên quan tới các lĩnh vực thương mại, nhập cư bất hợp pháp và an ninh biên giới.