TV& VIDEO

số cụ thể

Tổng hợp thiệt hại kinh tế ban đầu từ vụ máy bay mất tích

Tổng hợp thiệt hại kinh tế ban đầu từ vụ máy bay mất tích

Cho đến nay, vẫn chưa có con số cụ thể nào về thiệt hại tài chính trực tiếp mà Malaysia Airlines gánh chịu nhưng những thiệt hại kinh tế ban đầu đã hiện hữu.