TV& VIDEO

sơ cứu ban đầu

Hiểm họa từ việc sơ cứu sai cách cho người gặp tai nạn

Hiểm họa từ việc sơ cứu sai cách cho người gặp tai nạn

VTV.vn - Phần lớn người dân hiện còn thiếu những kỹ năng sơ cứu dẫn đến tình trạng người bị nạn không được sơ cứu ban đầu hoặc sơ cứu không đúng cách.