TV& VIDEO

số điểm

Man Utd kiếm được bao nhiêu điểm trong tháng 12?

Man Utd kiếm được bao nhiêu điểm trong tháng 12?

VTV.vn - Tháng 12 – giai đoạn trước Giáng sinh và kết thúc năm luôn quan trọng với những ứng viên vô địch. Số điểm có được ở giai đoạn này cũng đặc biệt quan trọng.