sổ điểm

Hà Nội: Khắc phục sự cố phần mềm Sổ điểm điện tử

Hà Nội: Khắc phục sự cố phần mềm Sổ điểm điện tử

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục sự cố phần mềm Sổ điểm điện tử.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive