TV& VIDEO

sổ điểm

Hà Nội: Khắc phục sự cố phần mềm Sổ điểm điện tử

Hà Nội: Khắc phục sự cố phần mềm Sổ điểm điện tử

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục sự cố phần mềm Sổ điểm điện tử.