TV& VIDEO

sổ đỏ nhà ở xã hội

Chấm dứt tình trạng treo sổ đỏ với nhà ở xã hội

Chấm dứt tình trạng treo sổ đỏ với nhà ở xã hội

VTV.vn - Khách hàng mua nhà ở xã hội sẽ được làm sổ đỏ ngay sau khi nhận bàn giao nhà thay vì phải chờ đợi từ 4 đến 5 năm như thời gian qua.