TV& VIDEO

số ghế

Indonesia khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội

Indonesia khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội

Tại Indonesia, chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội đã chính thức bắt đầu vào chiều 16/3.