TV& VIDEO

Sở GTVT TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM áp dụng 3 dịch vụ công mức độ 4

Sở GTVT TP.HCM áp dụng 3 dịch vụ công mức độ 4

VTV.vn - Nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân cũng các doanh nghiệp vận tải, Sở GTVT TP.HCM vừa tiến hành áp dụng 3 dịch vụ công mức độ 4.