TV& VIDEO

sợ hãi tột độ

Sợ hãi tột độ: Giải mã “duyên âm”

Sợ hãi tột độ: Giải mã “duyên âm”

Có phải khi con người chết đi, tình duyên của họ cũng chấm dứt cùng lúc ấy... hay đâu đó vẫn tồn tại cái gọi là duyên âm? Đó là nội dung của bộ phim sắp ra mắt - "Sợ hãi tột độ".