TV& VIDEO

số học

Ứng dụng trên smartphone: Không chỉ là các trò chơi

Ứng dụng trên smartphone: Không chỉ là các trò chơi

Tri thức nhân loại được số hóa và người học hay người dạy có thể truy cập để chia sẻ hoặc tìm kiếm sách giáo khoa, tài liệu.. thông qua các ứng dụng đơn giản trên điện thoại thông minh và máy tính.