TV& VIDEO

sở hữu màn hình

3 smartphone tốt nhất năm 2014

3 smartphone tốt nhất năm 2014

Các chuyên gia tại Phone Arena vừa công bố 3 smartphone tốt nhất năm 2014, đó là iPhone 6, Droid Turbo, LG G3.