Sở Kế hoạch - Đầu tư

Lâm Đồng ngưng cấp phép đầu tư thủy điện

Lâm Đồng ngưng cấp phép đầu tư thủy điện

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu tạm dừng cấp phép đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn.