TV& VIDEO

sở kế hoạch đầu tư

Hợp nhất nhiều sở ngành ở 61 tỉnh, thành

Hợp nhất nhiều sở ngành ở 61 tỉnh, thành

VTV.vn - Theo dự thảo Nghị định cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, một số sở ngành ở 61 địa phương sẽ được hợp nhất, trong khi đó Hà Nội và TP.HCM có thể cơ bản giữ nguyên.