TV& VIDEO

số lãi

Lãi suất 3%/tháng - rủi ro với người gửi tiền

Lãi suất 3%/tháng - rủi ro với người gửi tiền

 Với lãi suất lên tới 3%/tháng, nhiều công ty tư vấn đầu tư đang thu hút một lượng vốn khủng trong dân theo hình thức ủy thác đầu tư. Tuy nhiên, số lãi khủng này không đến từ sản xuất, kinh doanh mà đến từ hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người gửi tiền.