TV& VIDEO

số lẻ

Đường dây nóng tiếp nhận vướng mắc bình ổn giá sữa

Đường dây nóng tiếp nhận vướng mắc bình ổn giá sữa

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có thông báo cung cấp số điện thoại tiếp nhận vướng mắc, kiến nghị và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.