TV& VIDEO

số liệu

Chính phủ ứng trước trên 3.590 tỷ đồng vốn đối ứng ODA

Chính phủ ứng trước trên 3.590 tỷ đồng vốn đối ứng ODA

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ứng trước trên 3.590 tỷ đồng vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 của các chương trình, dự án ODA.