TV& VIDEO

số một

Novak Djokovic: "Có Federer, có Nadal mới có tôi ngày hôm nay"

Novak Djokovic: "Có Federer, có Nadal mới có tôi ngày hôm nay"

Trong một phát biểu mới đây, Novak Djokovic đã không ngần ngại cảm ơn đích danh hai “người thầy” vĩ đại – Federer và Nadal và cho rằng bởi vì chính sự xuất sắc của họ, anh mới đạt đến đỉnh cao như ngày hôm nay.