TV& VIDEO

số người hút thuốc lá

Việt Nam nằm trong 15 nước hút thuốc lá nhiều nhất thế giới

Việt Nam nằm trong 15 nước hút thuốc lá nhiều nhất thế giới

VTV.vn - Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới.