TV& VIDEO

số nguyên tố

Trường học mở: Số nguyên tố

Trường học mở: Số nguyên tố

VTV.vn - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước dương là 1 và chính nó.