TV& VIDEO

số phức

BTKT môn Toán: Số phức

BTKT môn Toán: Số phức

VIDEO dưới đây sẽ hướng dẫn các em học sinh bài học về số phức và các dạng toán thường gặp trong chương trình THPT liên quan đến số phức.