TV& VIDEO

sổ tay

Thú vị câu chuyện ngựa làm du lịch ở Đà Lạt

Thú vị câu chuyện ngựa làm du lịch ở Đà Lạt

Không chỉ thồ hàng như thường thấy ở các vùng miền núi hay vùng quê, nhiều chú ngựa ở TP Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng - lại được đưa vào khai thác du lịch.